Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Ulaşım Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Ulaşım Nedir : İnsanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin, haberlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesine ulaşım veya ulaştırma denilmektedir.


BAŞLICA ULAŞIM YOLLARI


1. Kara Yolları


Ülkemizde en yaygın olan ulaşım türüdür. Yük taşımacılığının % 70'i, yolcu taşımacılığının da %90'ı karayolu ile yapılmaktadır. Özellikle 1950'liyıllardan sonra, karayolu yapımı artmış ve ulaşım araçları çoğalmıştır. Ülkemizdeki en işlek karayolları, Edirne, İstanbul, Ankara, Adanaarası ile İstanbul, Bursa, İzmir arası ve İzmir, Aydın, Denizli arasıdır. Modern karayolu olan otoyollar ülkemizde sadece Edirne,İstanbul, Bolu ve Ankara arasında,Adana, Hatay çevresinde ve İzmir çevresinde bulunur.

2. Demir Yolları


Türkiye’de İlk demiryolu hattı 1866 yılında İzmir - Aydın arasında kurulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryoluna önemverilmiştir. Ancak, 1950'li yıllardan sonra, karayollarına daha çok önem verildiğinden demiryolu yapımı azalmıştır. Şu anda, ülkemizde 8200 kmuzunluğunda demiryolu ağı vardır. Bu uzunluk yeterli değildir. Sözgelimi, Almanya’da 43 bin, Fransa’da 34 bin, İtalya’da 29 bin km lik demiryolu ağı bulunmaktadır.

3. Deniz Yolları


Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve iki önemli boğaza sahip olması, denizcilik alanında gelişmesi bakımından çokönemlidir. Dünya ticaretinde en fazla kullanılan yol deniz yoludur. Bu nedenle, ülkemizde deniz yolunun ve limanlarıngeliştirilmesi gerekmektedir. 8333 km kıyı şeridine sahip olan ülkemizde, bölgeler arasında düzenli ve tarifeli yolcu ve yük taşımacılığıhenüz gerçekleşmemiştir.Dünya deniz ticaret filosundaki payımız %1'e dahi ulaşmamıştır. Fakat, son yıllarda sanayi ve ticaretin gelişmesiyle,limanlarımızdaki indirilen - bindirilen yükte 8 - 10 katlık artışlar olmuştur.Türkiye'de Başlıca Limanlar

4. Hava Yolları


Ülkemiz ulaşımında en az payı olan ulaşım sektörüdür. Çünkü, hava yolu ile ulaşım yüksek sermaye ve teknoloji gerektirmektedir.Son yıllarda, Türk hava yollarının yanında, özel hava yolu şirketlerinin kurulması hava yolu taşımacılığında önemli artışlar meydanagetirmiştir.Ülkemizde en işlek olan hava limanlarımız İstanbul (Atatürk), Ankara (Esenboğa), İzmir (A. Menderes) dedir. Bunun yanında dahaçok iç hat seferleri yapılan Adana, Antalya, Dalaman, Bodrum, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Elazığ, Van, Samsun, Trabzongibi, 25 ayrı il merkezinde hava alanı bulunmaktadır.


Ulaşım Resimleri

 • 4
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Ulaşım Sunumları

 • 3
  Önizleme: 2 yıl önce

  Türkiyede ulaşım sistemleri sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TÜRKİYE DE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN GELİŞİMİstyle.colorfillcolorstroke.colorfill.type

  2. Sayfa
  Konuya başlarken1.Ulaşım sistemleri denilince aklınıza neler geliyor?2.Ülkemizde en gelişmiş ulaşım sistemleri hangisidir?Nedenlerini söyleyiniz.3.Çevrenizde hangi ulaşım sistemleri gelişmiştir.Neden?4.Ulaşım sistemlerinin gelişimine neden olan coğrafi etkenler hakkında çıkarımlarda bulununuz?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  3. Sayfa
  Ülkemizin can damarı:ULAŞIMUlaşım ya da ulaştırma bir yarar sağlamak üzere insanın veya onun ürettiği eşyanın çeşitli araçlar ile başta bölge, ülke veya kıta olmak üzere ekonomik, hızlı ve güvenilir olarak yer değiştirmesidir. ULAŞIM SİSTEMLERİKara yolu ulaşımıHavayolu ulaşımıDeniz yolu ulaşımıDemir yolu ulaşımıAyrıca boru hattı ulaşımı ve internet diğer ulaşım sistemlerine dahildir.

  4. Sayfa
  Ulaşım Sistemlerinin ÖnemiGeçmişte olduğu gibi günümüzde de ulaşımın önemi ülkelerin Sosyal,Ekonomik,Kültürel yapıları üzerinde önemli rol oynar.Aynı zamanda ulaşım Ülke bütünlüğü ve Savunma açısından da önemli rol oynar.Bu duruma en güzel örnek Anadolu dur.Geçmiş zamanlarda önemli ulaşım sistemleri üzerinde olan Anadolu ya hakim olan devletler dönemin en güçlüleri olmuşlardır.

  5. Sayfa
  Selçuklu Dönemi tarihi ipek yolu güzergahları ile Türkiye nin yüzey şekillerini inceleyerek çıkarımlarda bulununuz.? style.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Ulaşım Üzerinde Etkili Olan Faktörlerstyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
  A-Doğal faktörlerCoğrafi konum:Üç kıta ortasında olan Türkiye geçmişte önemli ticaret merkezleri üzerinde iken,Günümüzde de Avrupa,Orta doğu ,Kafkasya ,Kuzey Afrika yı birleştiren kara ,deniz ve demiryolları üzerinde ve enerji taşımacılığının merkezi durumundadır.style.visibilityppt_wppt_h

  8. Sayfa
  Yeryüzü şekilleriTürkiye'nin ortalama 1132 m.'yi (Trakya 180 m. Anadolu 1162 m.) bulan yükseltisi kara ve demiryollarının coğrafi dağılış ve uzanışlarına yön verir.Ülkemizde kuzeyde uzanan Karadeniz dağları ile güneyde uzanan Toros dağları yaklaşık 2000-2500m.'lik yükseltileri ile ülkenin kuzey ve güney kıyı kesimlerini iç kısımlara bağlayan önemli bir engeldir.Buralar arası ancak geçitlerle sağlanır.

  9. Sayfa
  Ülkemizde genellikle alçak plato ve ovaların yer aldığı bölgelerimizde ulaşım sistemlerini çok gelişmiştir. Bu bakımdan Marmara Bölgesi oldukça gelişmiştir. Ege Bölgesi'nde ise yollar doğu-batı doğrultulu grabenler içerisine yerleşmiştir. Yükseltinin büyük ölçüde arttığı ova ve platoların 1000-1200 ve 1500-1800 m.'ler arasında değiştiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yollar doğu-batı doğrultulu ovalar, eşikler ve oluklar içerisine yerleştirilmiştir.Kısaca Türkiye de yolların uzanışı Genel dağ uzanışı olan DOĞU-BATI yönündedir.

  10. Sayfa
  EtkinlikTürkiye karayolu ve Demiryolu hatlarının uzanış doğrultuları ile dağların uzanış doğrultularını karşılaştırınız?Aralarında nasıl bir ilişki vardır?Konya ve Rize de yapılacak 1 km lik karayolunun maliyeti hangisinde fazla olur.*Neden?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
  EtkinlikHakkari ,Muğla Artvin gibi illerimizde demiryolu ağının bulunmamasının nedenini açıklayınız?style.visibilityppt_wppt_h

  12. Sayfa
  Bilgi Notu(Önemli)YOL YAPIM MALİYETİ:Ülkemiz engebeli, ve yüksek olduğundan yol yapım maliyetleri oldukça yüksektir.Maliyet bakımından Doğu Anadolu,Doğu Karadeniz başta gelir.Çünkü eğim ve engebe fazladır.Ayrıca Doğu Karadeniz de eğimin yanında heyelan ve toprak kaymaları maliyeti iyice artırır.Bu konuda en şanslı Marmara Güneydoğu ve Ege(Doğu –Batı istikameti) Bölgeleridir.İç Anadolu Bölgesinin belli kesimleri de düşünülebilir.

  13. Sayfa
  Etkinlikstyle.visibilityppt_wppt_h

  14. Sayfa
  Gülek boğazı

  15. Sayfa
  Zigana geçidine giden yol

  16. Sayfa
  İklimİklimin en belirgin etkisi özellikle kış aylarında karayollarında görülen kar yağışlarına bağlı olarak buzlanma ve kayganlaşmadır.Sisler ve fırtınalar da ulaşım faaliyetlerinde büyük zorluklar çıkarırlar. Bunlardan yoğun sisler kara, deniz ve hava ulaşımını da büyük ölçüde etkiler.Doğu Anadolu bölgesinin gelişememesinin en önemli nedenlerinden biri yüzey şekillerine bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz iklim koşullarıdır.Buna bağlı olarak Marmara bölgesinde ise durum tam tersidir.

  17. Sayfa


  18. Sayfa
  B-Beşeri Faktörler.Beşeri faktörlerin ulaşım üzerindeki etkisi ise olumludur. İnsanın müdahalesini katarak en iyi sonuca ulaşmak için kurduğu çeşitli bakanlık ve kuruluşlar mevcut yol koşullarını iyileştirmek, yeni yollar yapmak için teknolojik ve bilimsel anlamda çalışmalar yapar.Ülkelerin farklı beşeri ve ekonomik faktörlere bağlı olması da ulaşım türleri ve hizmetleri etkiler.

  19. Sayfa
  ULAŞIM SİSTEMLERİMİZ.Demir yolları:Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından önce ve Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu yapımı ön planda iken 1950'li yıllardan itibaren karayolları yapımına önem verilmesi demiryolu yapımını oldukça geriletmiştir.Ülkemizde demiryolları yolcu ve yük taşımacılığında karayollarından sonra ikinci sırada gelmektedir.İlk demir yolu hattımız 1866 yılı İzmir-Aydın hattıdır(İngilizler)

  20. Sayfa
  Neden demiryolu ulaşımı olmalı?1. Daha güvenli2. Daha az enerji gideri (dolayısıyla daha ucuz) ve çevre zararı3. Karayolundaki tıkanıklardan ve havayolundaki gecikmeler söz konusu değil4. Hızlı trenlerle daha az zaman kaybı5. Yeraltında şehir içi ulaşım (metro)kolaylığı6. Karayoluna göre daha fazla yük ve yolcuyu bir defada taşıyabilme7. Ulaşımı etkileyen doğal faktörlerden karayoluna göre daha az etkilenmektedir.

  21. Sayfa
  Olumsuz Yönleri1.Demiryolu yapımının gerektirdiği maliyet2. Eğimin fazla olduğu yerlerde demiryolu yapımının zor olması ve maliyeti artırması.3. Demiryolu araçlarının yapımının maliyetinin fazla olması4. Yol yapımı ve araç yapımının gerektirdiği teknoloji ve uzman elaman ihtiyacı

  22. Sayfa
  Türkiye demir yolları haritasıUYARI:Demiryolu hatlarımız dağların uzanışı ile sıkı bir paralellik gösterir.Tek alternatif Zonguldak Bölgesine demiryolu vardır ki demir çelik sanayisi ile doğrudan ilişkilidir.

  23. Sayfa
  KarayollarıOsmanlı İmparatorluğu döneminde 14.000 km. şose, 4000 km. toprak yol bulunurken bu sayı Cumhuriyetin ilanından sonra 18.300 km.ye ulaşmıştır.1950 yılında çıkartılan Karayolları Kanunu uyarınca yol yapımının Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verilmesi ve karayolları yapımına ayrılan ödeneğin arttırılması karayolu yapımını hızlandırmıştır.

  24. Sayfa
  Bu gün çevre ülkelere göre önemli ölçüde karayoluna sahip Türkiye gelişmiş ülkelere göre karayolu uzunluğu düşüktür.Karayollarımızın bir başka özelliği ana çizgileri ile yüzey şekillerinin uzanışı ile doğru orantılıdır.Yani ağırlıklı olarak doğu batı istikametlidir.Karayollarımızın diğer bir özelliği ise yük ve yolcu taşımacılığının %80 lik kısmını taşır.Bu durum da bazı problemleri beraberinde getirmiştir.Trafik yükünü kaldıramayan yollar,fiziki durumu kötü yollar trafik kazalarını rekor düzeye ulaştırmıştır.

  25. Sayfa
  Türkiye karayolları

  26. Sayfa
  Bolu Tünelistyle.visibilityppt_wppt_h

  27. Sayfa
  Deniz Yollarıülkemizde deniz yolu ile yük ve yolcu taşımacılığı kabotaj kanunun(1 Temmuz 1926) çıkması ile gelişmeye başlamıştır.Denizyolu yük ve yolcu taşımacılığında en ekonomik yoldur.Mersin limanı yurdumuzun en büyük üç limanından(İstanbul, Mersin, İzmir) biridir. Yük trafiği bakımından en büyük limanlarımız İstanbul, İzmir, Mersin, İzmit ve İskenderun limanlarıdır.Bu limanlarımıza kara ve demir yollarımızda bağlanarak aktiviteleri arttırılmıştır.

  28. Sayfa
  Önemli Limanlarımız

  29. Sayfa
  Ege Bölgesi'nde yurdumuzun en büyük ihracat kapılarından biri durumunda olan İzmir limanı yer alır. Hinterlandı oldukça geniş bir liman olan İzmir limanı Anadolu içlerine kolayca bağlantı sağlayarak önemli tarımsal ürünleri (pamuk,üzüm, incir, tütün) dış pazarlara gönderir.Bu gün hinterlandı en geniş olan İstanbul limanı dır.Sinop doğal liman olmasına rağmen fazla gelişememiştir(hinterlandı dar-dağların uzanışına dayalı)

  30. Sayfa
  Marmaray projesi

  31. Sayfa
  Tanıtım animasyon

  32. Sayfa
  Tüplerin indirilmesi

  33. Sayfa
  HavayollarıTürkiye'de ilk hava ulaşımı 1933 yılında küçük pervaneli uçaklarla başlamıştır.Ülkemizde 3 adet havalimanı hava taşımacılığında önemlidirAtatürk Havalimanı(İstanbul)Esenboğa Havalimanı(Ankara)Adnan Menderes Havalimanı(İzmir)Son zamanlarda Antalya havaalanı da turizmin gelişmesine bağlı olarak önem kazanmış tırBu hava alanları Avrupa'nın sayılı Havalimanları arasındadır.

  34. Sayfa
  Başlıca havaalanlarımız

  35. Sayfa
  Etkinlik çalışması1.Bursa Türkiye’nin sayılı büyük illeri arasında olmasına rağmen hava alanı gelişmiş değildir.Nedenlerini araştırınız?2.Türkiye’de demir yolu ağının gelişmesini etkileyen faktörleri araştırınız?3.Deniz limanının neden güçlü bir demir ve kara yolu ağına ihtiyaç duyduğunu araştırınız?Türkiye ve dünyadan örnekler üzerinde çıkarımlar da bulununuz.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  36. Sayfa
  Boru Hatları UlaşımıKalkınmanın en önemli unsurlarından biri de enerjidir. Bunun yanında enerji ihtiyacı olan ülkeler ile enerji üreten ülkeler genellikle farklıdır.Enerji kaynaklarını taşımanın en ucuz yollarından biri de boru hattı(pipe line)ile taşımadır.Dünya daki boru hatlarına bakıldığında büyük bir bölümünün Türkiye ve çevresinde yoğunlaştığı görülür?Bunun sebebi nedir?Bu durumun Türkiye için avantaj ve dezavantajlarını tartışınız?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  37. Sayfa
  Türkiye Doğal Gaz Ve Petrol Boru Hattı Ağıstyle.visibilityppt_wppt_h

  38. Sayfa
  Ulaşım Sistemleri Ve Kalkınma Fotoğraflarda görülen ulaşım sistemleri ile ekonomik faaliyet kolları arasında nasıl bir ilişki vardır?style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

Ulaşım Videoları

 • 3
  2 yıl önce

  Ulaşımda Nereden Nereye...

Ulaşım Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Ulaşım Ek Bilgileri

 • 3
  2 yıl önce

  AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNİN TANIMI:


  Akıllı Ulaşım Sistemleri ulaşımda çevresel etkileri azaltacak şekilde hareketliliği ve güvenliği arttırarak ulaşımı destekleyen gelişmiş bilgi ve iletişim teknoloji uygulamaları olarak tanımlanabilir.


  AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİNDEN BEKLENENLER:


  1.Tam bağlı, bilgi yönünden zengin bir ortamı kullanıcılara sunarak, onların ulaşım sisteminin performansını takip edebilmelerini sağlamak,


  2.Kooperatif bir sistem geliştirerek, ortamdaki ani problemler (kaza gibi) ile ilgili bilgileri ortamı kullananlara anında ulaştırabilmek,


  3.Seyahet edenlerin seyahet seçenekleri ile ilgili detaylı ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak,


  4.Sistem operatörlerinin her türlü ulaşım elemanı hakkında tam bilgiye sahip olmasını sağlamak,


  5.Her türlü aracın trafik sinyalleri ile haberleşerek gereksiz dur kalklara mağruz kalmaması ve daha enerji etkin yol almasını sağlamak,


  Araçların sistem ile etkileşerek seyahat halindekilere ve sistem operatörlerine gerekli bilgileri aktarmasını sağlamak


   

 • 1
  2 yıl önce

  Ulaşım Nedir?
  Ulaşmak işi


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Ulaşım
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)